SI  |  EN  |  BA  |  HR

Ekstrakcija po Soxhletu ter PSE

V ponudbi so BUCHI-jeve namenske rešitve za ekstrakcije pri klasičnem določevanju maščob (FatExtractor E-500) ter določevanju ostankov in kontaminantov v drugih matrikah (UniversalExtractor E-800, SpeedExtractor E-914 / E916). BUCHI sistemi obsegajo kompleten spekter avtomatiziranih ekstrakcijskih metod, od Soxhleta do vroče ekstrakcije in visoko temperaturne, visoko tlačne ekstrakcije (pressurized solvent extraction - PSE). To omogoča idealno integracijo v sam delovni proces ter najmanjšo možno količino ročnega dela. Za namen priprave vzorcev pred ekstrakcijo maščob je na voljo aparat za kisli razklop HydrolEx H-506.

BÜCHI Labortechnik AG