SI  |  EN  |  BA  |  HR

Aparati za določanje krušljivosti

Test krušljivosti nam pove, koliko mehanskega stresa lahko tableta prenese med običajnim rokovanjem uporabnika. Tovrstne naprave so široko razširjene v farmacevtski industriji, princip merjenja pa sloni na določevanju teže pred in po testu. Electrolabovi testerji krušljivosti popolnoma ustrezajo zahtevam po USP, PH.Eur in IP specifikacijam.
Electrolab