SI  |  EN  |  BA  |  HR

Industrijski rotavapor

BUCHI industrijski rotacijski evaporatorji so v rabi v pilotnih in kilo laboratorijih, prav tako pa v proizvodnih obratih različnih industrij.
Tipične aplikacije teh rotavaporjev so destilacija topil, koncentriranje, recikliranje topil, sušenje, (re-)kristalizacijo ali refluksne reakcije.
BUCHI ponuja kompletne rešitve za vaše aplikacije, sestavljene iz rotavaporja, vakuumskega sistema ter hladilnega sistema za hlajenje kondenzatorja.ATEX izvedba industrijskih rotavaporjev je garancija za varno uporabo v nevarnih delavnih okoljih.

BÜCHI Labortechnik AG