SI  |  EN  |  BA  |  HR

Digestoriji in Čiste sobe

Čiste sobe, digestoriji in laminariji se uporabljajo pri raziskavah ali proizvodnji produktov, ki zahtevajo čista okolja. Običajno so v teh okoljih sprejeti strogi ukrepi, za preprečitev vnosa delcev, bakterijskih celic in drugih kontaminantov v čist prostor, kot npr. pravila oblačenja operaterjev, zračne zapore in intenzivno čiščenje.
Digestoriji so ključni za zaščito osebja pri deli s toksičnimi kemikalijami. Na voljo so različne velikosti digestorijev, s priklopom na odzračevanje ali pa filtracijski tip, vse z namenom maksimalne zaščite operaterja.

Monmouth Scientific