SI  |  EN  |  BA  |  HR

Določanje dušika in beljakovin po Kjeldahl metodi

Podjetje BUCHI ponuja širok nabor kjeldahl sistemov za razklop in parno destilacijo za različne aplikacije Njihove rešitve so garancija za maksimalno produktivnost, pa naj bo to za klasično določanje po Kjeldahlu, refluks razklop aqua regia ali direktno destilacijo hlapnih spojin.
V ponudbi so aparati za destilacijo (Distillation Unit - K-350 / K-355, KjelFlex K-360, KjelMaster K-375), razklop (KjelDigester K-446 / K-449, SpeedDigester K-425 / K-436, SpeedDigester K-439, Wet Digester B-440), nevtralizator hlapov oz. scrubber (Scrubber K-415) in avtomatski vzorčevalnik (KjelSampler K-376 / K-377). Sistemi se lahko programirajo za različne metode in različne matrikse, tako se lahko nastavlja produkcijo pare, doziranje kislin in avtomatsko titracijo z zunanjim titratorjem.

BÜCHI Labortechnik AG