SI  |  EN  |  BA  |  HR

Inertni tlačni reaktorji (100 mL do 20 L)

Büchi tlačni reaktorji (avtoklavi) se lahko uporabljajo za izvajanje različnih kemijskih reakcij in ostale aplikacije pod povišanim tlakom, kot so hidrogenacije, polimerizacije, testiranje katalizatorjev in korozijske odpornosti. Za zahtevne procesne razmere, kot so npr. uporaba visoko korozivnih medijev ima Büchi v portfelju inertne tlačne reaktorje oz. avtoklave, tako na manjši skali, kot tudi na pilotnem nivoju. Različice takih reaktorjev spadajo v serijo miniclave inert, versoclave inert, polyclave inert in kiloclave inert.