SI  |  EN  |  BA  |  HR

Aparati za več parametrsko testiranje tablet

Več-parametrski analizatorji proizvajalca Electrolab določujejo do 5 skupnih parametrov, kot so npr. teža, debelina, premer/dolžina, širina in trdota. Uporablja se lahko praktično za skoraj vse vrste tablet. Trdota tablet (sila lomljenja) je mera za mehansko integriteto proizvedenih tablet, ki nakazuje ali bodo specifikacije, kot so čas razpada in krušljivost ustrezne. Aparati za določevanje trdote tablet se uporabljajo predvsem v branžah, kjer so prisotne raznorazne oblike tablet, med drugim tudi v farmacevtski in živilski industriji ter v proizvodnji detergentov, krmil, pesticidov in mlečnih izdelkov.
Electrolab