SI  |  EN  |  BA  |  HR

Refraktometri

Refraktometer meri lomni količnik svetlobe v tekočem ali pa tudi trdnem prosojnem mediju. Refraktometrija je uporabna za določanje čistosti substance, identifikacijo vzorca, kontrolo redčenja ali sestavo vzorca. Prav tako pa se lahko uporablja za karakterizacijo snovi ali določanje lastnosti snovi, še posebej pri organskih topilih.
Najpomembnejše aplikacije refraktometrije so analiza živil (določanje olj v maščobah, sladkorjev in sladkorja v živilih), pri proizvodnji piva in žganih pijač, klinični kemiji in analizi tekočin.
Schmidt + Haensch GmbH & Co