SI  |  EN  |  BA  |  HR

Pretočni reaktorji / Mikro reaktorji

Pretočni reaktor (ali Mikro reaktor) je sistem, kjer v mikro kanalih znotraj reaktorja poteče kemijska reakcija. Običajno je Mikro reaktor kontinuirni tip reaktorja (v nasprotju s šaržnim reaktorjem). Pretočni reaktorji nudijo vrsto prednosti pred običajnimi tipi reaktorjev, med katerimi izstopajo izboljšana energijska učinkovitost, reakcijska hitrost in izkoristek, varnost in zanesljivost procesa, enostavna možnost izvedbe scale up-a in boljša procesna kontrola.

Podjetje Chemtrix BV je proizvajalec standardnih steklenih, keramičnih (SiC) ter 3D natisnjenih inox pretočnih reaktorjev. Spekter velikosti obsega vse od laboratorijskega nivoja, na mg do g skali (LABTRIX®, GRAMFLOW®), pilotne velikosti od g do kg skale (KILOFLOW®, PROTRIX®) ter proizvodne velikosti, od kg do tonskih kapacitet (PLANTRIX®).
Chemtrix