SI  |  EN  |  BA  |  HR

Laboratorijski Bioreaktorji / Fermentorji

Nudimo širok izbor standardnih in uporabniško prilagojenih bioreaktorjev / fermentorjev za laboratorij, piloto in proizvodnjo. Tipične aplikacije so gojenje mikrobov in celičnih linij, z namenom pridobivanja cepiv, terapevtskih molekul, monoklonskih protiteles, enzimov in biomase. Naše rešitve obsegajo fermentorje in bioreaktorje z možnostjo avtoklaviranja (tudi SIP verzije) ter enot za enkratno uporabo, z mehanskim mešanjem, različnimi nivoji avtomatizacije in procesne kontrole.

Solaris Biotech Solutions
Kuhner AG