SI  |  EN  |  BA  |  HR

Procesni stekleni reaktorji in druga oprema

Reaktorske sisteme industrijskega nivoja (emajlirani reaktorji in destilacijska steklovina) in ostalo pripadajočo procesno opremo se lahko uporablja pri polnem vakuumu. V stiku s procesnim medijem so samo na korozijo visoko odporni materiali, kar dovoljuje uporabo širokega nabora kemijskih spojin v teh reaktorjih.
Reaktorski sistemi se najpogosteje uporabljajo v farmacevtski in kemijski proizvodnji, za procese sinteze, destilacije, rektifikacije in destilacije, evaporacije in koncentracije ter ekstrakcije in kristalizacije. Zasnova procesne opreme je lahko večnamenska ali pa tudi zelo specifična. Polnilci in sprejemne posode so iz stekla v primeru manjših volumnov ter emajlirane v primeru večjih volumnov. Različni tipi toplotnih izmenjevalcev imajo notranjo strikturo iz borosilikatnega stekla, emajla, silikon karbida (SiC), Hastelloya®, tantalum ali drugih materialov, v odvisnosti od procesnih parametrov in zahtev procesa. Procesna oprema in reaktorski sistemi so največkrat zasnovani glede na potrebe vašega procesa in želeno velikost.