SI  |  EN  |  BA  |  HR

On/Off-line disolucijski sistem za določevanje hitrosti raztapljanja - On-/offline (8- in 14-pozicijski)

$content->getField('supplier')->getTitle($localeUuid)
Rang hitrosti: 20 do 250 rpm
Temperatura: 20 do 40°C
Pogon mešal: Visoko zmogljiv BLDC
Kapaciteta posod: 100ml, 250ml, 1ltr, 2ltr, 4ltr

Avtomatizirani disolucijski sistemi na 8 ali 14 pozicij z injekcijsko črpalko, več stopenjsko filtracijo, UV-Vis spektrofotometrom, zbiralcem vzorcev, polnjenjem disolucijskega medija in ElabDisso programsko opremo.
Možnost uporabe različnih spektrofotometrov, po izbiri uporabnika.
To je ena izmed najbolj fleksibilnih konfiguracij sistema, saj omogoča on- in off-line način delovanja. Dodatno omogoča redčitve do razmerja 1: 100. Zahvaljujoč tehtnici vgrajeni v zbiralnik vzorcev je mogoča tudi navzkrižna verifikacija vzorcev.

Kontaktirajte nas